Onderwijs

Laptopklassen


Project Laptopklassen
Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft onze school voor alle eerstejaars leerlingen een eigen laptop of chromebook (in bruikleen) gekozen voor schoolactiviteiten.
Deze laptop of chroombook zal dan ook voor 4 leerjaren door de leerling gebruikt mogen worden.

Voorheen konden leerlingen gebruik maken van een eigen device (BYOD: Bring Your Own Device) of van de laptopkarren met laptops van school.
Dit geldt nog steeds voor leerlingen van de hogere leerjaren, vanwege het feit dat we dit jaar in een overgangsjaar zitten.
Voor het volgend leerjaar zal de laptop dus meegenomen worden naar leerjaar 2 enz.

Doordat leerlingen allemaal dezelfde devices gebruiken en deze centraal te laten beheren kan men meer tijd aan onderwijs besteden.
Met de inzet van deze leermiddelen bieden wij ouders, leerlingen en docenten een mooie handreiking om nog beter invulling te geven aan ons onderwijs.

Voordat leerlingen hun device in ontvangst mogen nemen worden de ouders gevraagd een bruikleenovereenkomst met de spelregels over het gebruik van de laptops te ondertekenen.

Laptopklassen

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl