Onderwijs

Profielen bovenbouw

Na twee jaar onderbouw kiezen de leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg voor Profiel- en Keuzedelen.
Het Stedelijk College Eindhoven, locatie Oude Bossche Baan biedt in leerjaar 3 en 4 (het examenprogramma) de keuze uit vier profielen:
  • Economie en Ondernemen (EO) 
  • Zorg en Welzijn (ZW) met eventueel horeca gerelateerde vakken
  • Mobiliteit en Transport (MT)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Naast deze profielen bieden we vier keuzevakken aan waaruit je er twee zelf mag kiezen.

Mavo en gemengde leerweg
Binnen de mavo wordt door de leerlingen voor een sectorprofiel gekozen. Dit houdt in, dat het vakkenpakket gebaseerd is op de drie sectoren.

Onder folders en brochures kunt u onze flyer terug vinden over de profielen.Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl