Onderwijs

Horizongebieden onderbouw

In de onderbouw wordt gewerkt met niveaugroepen:
 • een groep voor leerlingen die op mavo niveau functioneren;
 • een groep voor leerlingen met een advies: vmbo-niveau kaderberoepsgerichte leerweg;
 • eventueel een groep kader-/theoretische leerweg afhankelijk van het aantal leerlingen hiervoor;
 • een groep met een advies: vmbo-niveau basisberoepsgerichte leerweg.

 

Horizongebieden
De Oude Bossche Baan is een school die vernieuwend is. Dit komt onder meer naar voren in het werken met horizongebieden. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) bieden we drie onderwijsprogramma’s aan, die aansluiten bij verschillende interesses en talenten van leerlingen. Zo kan een leerling zijn of haar voorkeur aangeven voor: LifeStyle, TechnoWorld en SportPlaza.

Leren in de horizontijd betekent bezig zijn met je interesses en talenten, uitvinden hoe die in je toekomst passen, vaardigheden opbouwen op mediagebied en samenwerken met anderen. Het leren binnen de horizongebieden sluit aan bij de leerling en bereidt de leerling voor op leerjaar 3 en 4 van het vmbo.

Visie op het leren van de vmbo leerling:

 • van sterk gestructureerd naar begeleid zelfstandig leren;
 • praktisch en competent leren (veel praktische en toepasbare vaardigheden, zinvolle en betekenisvolle kennis, attitudevorming);
 • relatiegericht leren (samenwerken, teambuilding, docent is begeleider en instructeur);
 • positieve ervaringen opdoen (talentontwikkeling, motiveren, keuzemogelijkheden). 

Visie op doelen voor het vmbo onderwijs:

 • funderen van die competenties die nodig zijn om als volwaardig burger in onze maatschappij te functioneren;
 • ontwikkeling van persoonlijke competenties (sociaal emotionele vorming);
 • ontwikkeling van levenscompetenties (wonen, vrije tijd);
 • ontwikkeling van beroeps(keuze) competenties (beroepskolom). 

Meer informatie over onze horizongebieden vindt u hier.

Horizongebieden OBB

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl