Locatie

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet

Welkom op de website van het Stedelijk College, locatie Oude Bossche baan. Een prachtige, moderne school die dit jaar voor het vijfde jaar bezocht wordt door onze leerlingen. De afgelopen jaren hebben we met elkaar ondervonden dat de nieuwbouw goed heeft aangesloten bij hetgeen wij als onderwijsinstelling willen bieden. Gevarieerd onderwijs dat aansluit bij de vraag van onze groep leerlingen.

Er is natuurlijk hard gewerkt aan verbeteringen die je altijd tegenkomt bij het in gebruik nemen van zo’n nieuw gebouw. Zo is er gekeken naar bijvoorbeeld geluid en zeker ook naar aspecten als veiligheid en thuisgevoel. Dit betekent dat wij het certificaat Gezonde School hebben behaald op het thema welbevinden. Hier zijn wij dan ook enorm trots op. Ook dit jaar zullen wij weer volop aandacht hebben voor de verbetering van ons onderwijs. ICT, persoonlijke begeleiding en de nieuwe profielen in het VMBO zullen hierbij centraal staan en wij zullen u dan ook veelvuldig op de hoogte houden. Met name de persoonlijke benadering blijft als speerpunt bestaan.

Een positieve ontwikkeling blijft het aantal nieuwe aanmeldingen. De laatste jaren hebben we meer nieuwe leerlingen mogen begroeten. Dit geeft wat ons betreft aan dat er naast het nieuwe gebouw ook veel vertrouwen is in onze school. Dit betekent ook dat wij een groot beroep zullen doen op elkaar om waar te maken wat je belooft en uit te stralen wat je doet. Dit kan alleen als je met elkaar een gezonde organisatie bent met de daarbij behorende cultuur. Beide zijn zichtbaar aanwezig. Openheid en transparantie zijn voor ons de sleutelwoorden.

Tot slot wil ik iedereen attenderen op onze digitale schoolgids. Op de homepage van de Oude Bossche Baan vindt u het locatiedeel, voor de algemene informatie kunt u terecht op: www.stedelijkcollege.nl

Ik wens iedereen een goed en plezierig schooljaar toe en wees vooral welkom op de Oude Bossche Baan.


Willy Evers OBB


Willy Evers
Opleidingsdirecteur

Nieuwsgierig naar onze school? Kijk dan hier de introductiefilm!

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl