Schoolgids
SCHOOLGIDS  

7.3 Horizongebieden

Horizongebieden in de onderbouw

De horizongebieden zijn drie onderwijsprogramma’s, die aansluiten bij de verschillende interesses en talenten van de leerlingen. De drie gebieden zijn:

  • LifeStyle
  • TechnoWorld
  • SportPlaza 

Het leren binnen de horizongebieden sluit aan bij de leerlingen en biedt een goede voorbereiding op de keuzes in het derde en vierde leerjaar van het vmbo.

_HVA9748 Horizongebiedenlaatste wijziging: 17-09-2018
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl