Schoolgids
SCHOOLGIDS  

08 - Ouderraad

_HVA0811 De ouderraad

De ouderraad bestaat uit:

  • Vertegenwoordigers van de ouders van de leerlingen;
  • Een afvaardiging van de schoolleiding;
  • Een afvaardiging van de docenten.

De ouderraad vergadert ongeveer tien keer per schooljaar.

De ouderraad kan de medezeggenschapsraad (MR) adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. Deze adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd gegeven worden.

Klik hier voor meer informatie over de ouderraad of neem contact met de ouderraad op via ouderraad-oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl.

De Oude Bossche Baan heeft ook een leerlingenraad die regelmatig bij elkaar komt en diverse activiteiten binnen de school mee organiseert zoals een schoolfeest.


Laatste wijziging: 08-07-2020
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl