Schoolgids
SCHOOLGIDS  

06 - Veiligheid

_HVA0835 Veiligheid

Om goed te kunnen studeren is een veilige omgeving nodig. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich binnen de school beseft dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het creëren van een veilige leeromgeving.
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘veiligheid op school’. Dit houdt in dat wij met de politie en ‘Halt’ (een instantie die jeugdcriminaliteit aanpakt) samenwerken om vandalisme, overlast en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

In het kader van veiligheid -één van onze kernkwaliteiten- heeft de politie een website ontwikkeld over onder andere dit thema: www.vraaghetdepolitie.nl  

Sfeerkeepers

Sfeerkeepers zijn leerlingen vanuit het MBO die binnen onze school een taak hebben binnen de veiligheid.
Daarnaast werken zij met leerlingen van onze school om de veiligheid te verbeteren.
De sfeerkeepers coachen en begeleiden JAS leerlingen binnen het leertraject JAS en het keuzedeel geüniformeerde beroepen. Ze zijn professional op het gebied van sociale veiligheid, dienstverlening, sport en welzijn.
Het leertraject JAS (Junior Assistent Sfeerkeepers) biedt alle leerlingen een goede opstart voor het keuzedeel geüniformeerde beroepen en een beter beeld van zichzelf in opleidingskeuze en een plek in de maatschappij. Mede door hun inzet samen met de sfeerkeepers wordt de leefbaarheid en sociale veiligheid op school bevordert.

Sociale Veiligheid en Veiligheidsmaatregelen

Onze school heeft het vignet "Gezonde School" behaald. Met dit vignet laten wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Binnen de "Gezonde school" hebben wij het themacertificaat "Welbevinden en Relaties en Sexualiteit"
De activiteiten om dit thema goed uit te voeren zijn gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Fysieke en sociale omgeving
  • Signaleren
  • Beleid

Rond deze thema's worden ook jaarlijks projecten georganiseerd.

Naast de sociale veiligheid zijn er natuurlijk ook maatregelen en regels die gericht zijn op veilige leef- en werkomstandigheden in de school. Zo worden alle leerlingen tijdens het introductieprogramma aan het begin van het schooljaar door de mentor geïnformeerd hoe te handelen bij een ontruiming. Tijdens de introductieweek nemen de leerlingen samen met de mentor de vluchtroute naar de opvangplaatsen buiten het gebouw door. In de loop van het schooljaar wordt een echte ontruimingsoefening gehouden, waarbij het hele schoolgebouw ontruimd wordt.

Ook hebben we het vignet Global Citizen School ontvangen.
Ons doel is om onze leerlingen op te leiden tot wereldburger.
Daarnaast hebben onze lessen van alle vakken ee internationaal en/of intercultureel tintje.
In het Global Citizen netwerk leren scholen van elkaar om daarmee hun (in)ternationale activiteiten te versterken.

Laatste wijziging: 08-07-2020
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl