Activiteiten

Evenementenreizen leerjaar 3

Op 16 september jl. was er een voorlichtingsavond over de evenementenreizen. We gaan dit schooljaar een breder aanbod aanbieden. Ook vanuit wereldburgerschap en het bieden van kansen is de keuze gemaakt om zes verschillende evenementenreizen aan te bieden. Binnen iedere evenementenreis komen de UNESCO en Global Citizen Network (NUFFIC) speerpunten als rode draad terug. Afhankelijk van de daadwerkelijke interesse bepalen we voor de herfstvakantie welke reis wel of niet doorgaat. Hieronder zijn per reis de presentaties te downloaden.

Londen (presentatie Londen)
Parijs (presentatie Parijs)
Barcelona (presentatie Barcelona)
Dublin (presentatie Dublin)
Ardennen (presentatie Belgische Ardennen)
Holland Tour (presentatie Holland Tour)

Leerlingen die niet aan een van de bovenstaande evenementen zullen deelnemen krijgen een alternatief programma aangeboden.


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl