Schoolgids

Bestedingen ouderbijdrage

In de schoolbijdrage is een bedrag opgenomen waarmee de ouderraad bestedingen kan doen, bijvoorbeeld ondersteuning van projecten, aanschaf van leer- en hulpmiddelen maar ook voor schoolfeesten, introductiekampen etc. Deze voorstellen worden vanuit de school schriftelijk ingediend en vooraf getoetst aan het beleid van de school. Bij de ondersteuning kijkt de ouderraad vooral of er zoveel mogelijk leerlingen profijt van hebben en een goede verdeling over de leshuizen wordt verkregen. De ouderraad kan naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) als sponsor optreden.

Onderwerpen waaraan de ouderraad ondersteuning (heeft) verleend zijn:

  • Vaste sponsoring (Examenfeest / diploma uitreiking, Gala-avond, Introductiekamp onderbouw, Schoolfeest in de “Liquid);
  • Kanjerproject: Een deel van de opstartkosten voor het uitwisselingsprogramma is door de ouderraad bekostigd. Dit schooljaar nemen 4 stewards van het stewardproject deel aan deze uitwisseling;
  • Televisie voor Floor Evers zaal: In de Floor Evers zaal is een televisie opgehangen als medium om dagelijks nieuwsfeiten aan leerlingen te kunnen laten zien, maar denk ook aan foto’s van feesten of andere interessante zaken. Vanaf het 1e kwartaal 2009 heeft de school ook een e-magazine, waarvoor deze TV wordt ingezet;
  • Voetbalspel: Voor de locatie Le Havre is een bijdrage gegeven voor de aanschaf van een voetbalspel. Het spel is gekocht door Le Havre waardoor leerlingen tijdens de pauzes en tussenuren kunnen ontspannen;
  • Bolle spiegels (Le Havre): Door de lange rechte gangen waren er plaatsen die men niet kon zien, deze spiegels geven de kinderen een veiliger en beschermd gevoel door het betere overzicht;
  • Studie annex woonkamerproject (Le Havre): In de tussenuren was er een gebrek aan een stimulerende ruimte voor zelfstudie. Reden om een woon/studie ruimte knusser in te richtten;
  • Go-Kart project (1 van de skelters is gesponsord): Vanuit de sector motorvoertuigentechniek is het initiatief van de Go-karts gekomen. Door combinatie met magazijnbeheer, inkoopadministratie e.d. is een uitdagend leerproject beschikbaar waarin meerdere vakgroepen kunnen samenwerken in een zeer aansprekende praktijkcase;
  • Steward project: Voor leerlingen die opgeleid zijn tot steward, is door de ouderraad een bedrag gesponsored voor de aanschaf van portofoons en bodywarmers;
  • Vernieuwing fietsenstalling: De nieuwe fietsenstalling welke nu 100% gerealiseerd is dankzij een significante bijdrage van de ouderraad, zal bijdragen aan minder schade aan de fietsen van onze kinderen.


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl