Schoolgids
SCHOOLGIDS  

01 - Oude Bossche Baan

_HVA0742 Locatie A-laan

Locatie Oude Bossche Baan
Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs met twee locaties. De belangrijkste zaken over de locatie Oude Bossche Baan vindt u hier. Deze informatie is speciaal bedoeld voor de ouders of verzorgers van de leerlingen.

Teams
De personeelsstaf van de locatie Oude Bossche Baan bestaat uit ongeveer 150 onderwijzende en onderwijsondersteunende medewerkers.
Er zijn administratieve teams, conciërgeteams en docententeams.

Naast het team EOA/startteam worden er op 3 niveau's lesgegeven:
 • De basisberoeps gerichte leerweg (BBL)
 • De kaderberoeps gerichte leerweg (KBL)
 • De Mavo


De staf uit het Startteam bestaat uit: (leerjaar 1 en EOA)

 • De heer M. Klaaijsen - Teamleider  
 • De heer U. Güner - Coördinator Leerlingzaken
 • De heer R. van Wijlick- Coördinator Leerlingzaken 

Team Basisberoepsgerichte leerweg / LWT (leerjaar 2,3 en 4)
 • De heer R. Ercan - Teamleider
 • De heer F. van Ekkendonk - Coördinator Leerlingzaken
 • Mevrouw P. de Vaan - Coördinator Leerlingzaken


Team Kaderberoepsgerichte leerweg en Mavo (leerjaar 2,3 en 4)

 • mevrouw E. Folkerts - Teamleider  
 • de heer R. Pieschel  - Coördinator Leerlingzaken
 • mevrouw P. de Vaan - Coördinator Leerlingzaken


De teams worden aangestuurd door teamleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, de organisatie, leerlingzaken en de teammedewerkers. De teamleiders worden aangestuurd door de locatiedirectie. Deze directie bestaat uit:

 • de heer W. Evers - Opleidingsdirecteur;
 • de heer A. Daelmans - Plaatsvervangend opleidingsdirecteur.


Daarnaast kunnen de teams een beroep doen op onze leerlingbegeleiders:

 • mevrouw M. Everhardus
 • mevrouw I. van Basten 
 • mevrouw A. Jacobs

 


 


 


Laatste wijziging: 16-10-2019
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl