Actueel
Nieuwsoverzicht
Pagina 1 van 1
Update Google (13-07-2021)
Op 8 juli 2021 hebben SURF en SIVON overeenstemming bereikt met Google over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisico's bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat de scholen van SILFO gebruik kunnen blijven maken van Google ... [meer]
Complimenten van de Inspectie van het Onderwijs! (25-11-2020)
Dit najaar heeft de Inspectie onderzoek gedaan op de locatie Oude Bossche Baan. Alle leerwegen van de locatie Oude Bossche Baan zijn als goed beoordeeld, het hoogst haalbare binnen het reguliere beoordelingskader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het ... [meer]
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl