Actueel

Nieuwe polo's leerlingen BWI

(02-12-2019)

Timo, Yannick, Sjoerd en Teun volgen op onze school aan de Oude Bossche Baan het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Op deze foto poseren ze samen met docent, de heer Verschure. Ze dragen de net nieuw binnen gekomen Stedelijk College BWI polo's!

Binnen BWI maken leerlingen kennis met alle onderdelen van het bouwproces: van ontwerp tot product. Het is dan ook een veelzijdige bedrijfstak. BWI bestaat uit de profielvakken:
1. Bouwproces en bouwvoorbereiding
2. Bouwen vanaf de fundering
3. Hout- en meubelverbindingen
4. Design en decoratie
Na twee jaar onderbouw kiezen de leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg voor Profiel en keuzedelen. In leerjaar 3 en 4 kunnen leerlingen kiezen uit de profielen: Economie en Ondernemen (EO); Zorg en Welzijn (ZW); Mobiliteit en Transport (MT); Produceren, Installeren en Energie (PIE) en sinds dit schooljaar BWI.

 
[terug]
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl