Loading
Actueel

Laptopklassen

Afgelopen schooljaar hebben we op het Stedelijk College aan de Oude Bossche Baan een geslaagde proef gedaan waarbij de leerlingen van één klas op school tijdens de lessen met een eigen laptop werken. In die klas werd met het BYOD principe gewerkt. BYOD staat voor Bring Your Own Device.

We hebben ouders van onze nieuwe eerste leerjaren gevraagd of zij geïnteresseerd zijn in een plaats in een laptopklas. Op die vraag hebben we veel positieve reacties gekregen.

Waarom werken wij met laptopklassen?
In de huidige woon- en werkmaatschappij is technologie niet meer weg te denken. Naast apparaten die ons helpen in huis of op het werk gebruiken we technologie (o.a. tablets, smartphones, laptops) ook in de communicatie met onze omgeving. Met name ontwikkelingen in de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) volgen elkaar steeds sneller op. In de toekomst van onze leerlingen zal ICT een steeds grotere rol spelen.

BYOD

Wij menen dat we onze leerlingen vaardigheden moeten aanleren die zij voor de 21ste eeuw nodig hebben, de zogenaamde 21st Century Skills. Dat kan uitstekend in onze laptopklassen.

In onze lessen wordt het gebruik van internet zoveel mogelijk verweven met de inhoud van een vak. Daarom besteden we aandacht aan het verantwoord omgaan met internet en sociale media.

Werken de leerlingen dan alleen maar met een laptop? Nee hoor!
Leerlingen maken ook gebruik van schriftjes om aantekeningen en samenvattingen te maken of van werkbladen om opdrachten uit te voeren. Zo blijven leerlingen op verschillende manieren werken aan leertaken. Leerlingen werken zowel samen met anderen als alleen.

Keuze voor een laptop
Om ervoor te zorgen dat deze lessen 4 jaar lang goed gevolgd kunnen worden, adviseren we enkele specificaties waaraan zo’n laptop moet voldoen, zoals:
- Accuduur langer dan 4 uur
- Netwerkkaart a/b/g/n
- i5 processor of gelijkwaardig alternatief (uitgaande van minimaal 4 jaar gebruik)
- 13 tot 15,6 inch beeldscherm (een groter beeldscherm maakt de laptop zwaarder)
(een schermresolutie van minimaal 1024x900 Pixels werkt prettig)
- Windows 10 of Mac OS X 10.8 of nieuwer
- Actuele browser (van welke browser ook één van de 2 laatste versies)
- Actuele actieve virusscanner
Daarnaast is het prettig als de laptop van voldoende kwaliteit is.

Om het voor ouders en leerlingen makkelijker te maken om een keuze voor een laptop te maken heeft onze school een computerleverancier gevraagd of ze bereid waren om aan een aantal eisen voor wat betreft levering, kwaliteit en service te voldoen.
De locatie Oude Bossche Baan heeft voorkeur voor het aanbod van Aragorn uit Eindhoven. Daarbij speelt met name de servicedesk in Eindhoven, die 6 dagen per week ruime openingstijden heeft, een grote rol. Dit met name omdat de laptops de komend jaren intensief op- en voor school gebruikt zullen gaan worden. Bij evt. problemen is het van groot belang dat er een goede service geboden gaat worden.

Het is overigens de vrije keuze van de ouders en de leerlingen of ze bij deze “voorkeursleverancier” een laptop kopen of elders. Zolang de laptop die meegebracht wordt maar voldoet aan de hierboven genoemde minimale eisen.

Keuze voor software
Voor ouders en leerlingen is het mogelijk om voor een erg aantrekkelijke prijs een aantal pakketten software aan te schaffen. De prijzen voor leerlingen/studenten zijn vaak nog aantrekkelijker dan die voor ouders. Hiervoor kan men zich aanmelden via deze link: http://slim.nl

Moet u nu al iets doen?
Wellicht heeft u interesse voor onze laptopklassen. We zijn trots op het aantal positieve reacties van ouders en leerlingen. Jammer genoeg hebben we dit jaar meer leerlingen die in een laptopklas geplaatst willen worden dan we ruimte hebben.
In de komende weken krijgt u bericht van onze school of uw kind in een laptopklas is geplaatst.
Op woensdag 15 juni krijgt u op de ouderavond voor ouders van eerste ‘laptopklassen’ verdere informatie over het onderwijs in de laptopklassen.

Daarna wordt het aanbod van laptops via Aragorn op de website van onze school geplaatst.

U hoeft nu nog niets te doen!

Mocht u vragen hebben, kunt u tijdens schooluren bellen met de heer T. van der Maazen, projectleider device-onderwijs op telefoonnummer 040 – 2 64 53 64 of u kunt een mail sturen naar tvandermaazen@stedelijkcollege.nl


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl