Onderwijs

Eerste Opvang Anderstaligen

De EOA is een afdeling die gespecialiseerd is in het Nederlands als tweede taal (NT2). Hier worden anderstalige leerlingen door middel van intensief taalonderwijs voorbereid op een vervolgopleiding. Het EOA-onderwijs vindt plaats aan de Oude Bossche Baan.

Wie zijn plaatsbaar op de EOA:
• leerlingen met de leeftijd van 11 jaar en 5 maanden tot 16 jaar;
• leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te kunnen nemen aan het voortgezet onderwijs.
*Per leerling is de situatie anders. Bij aanmelding wordt er altijd met de leerling en de ouders besproken wat de EOA de leerling te bieden heeft.

In het EOA-onderwijs gaat het vooral om het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Leerlingen moeten het Nederlands goed leren beheersen zodat ze lessen kunnen volgen in het vmbo, havo/vwo of een beroepsopleiding binnen het ROC. Er worden daarom veel lessen Nederlands als tweede taal gegeven. Daarnaast worden ook vakken als rekenen, wiskunde, Engels en kunst en cultuur aangeboden.

De lessen NT2 (Nederlands als tweede taal) bieden wij aan in 3 fases: de aanvangsfase (beginners), de tussenfase en de schakelfase (uitstroomfase). In de aanvangsfase zitten twee groepen: leerlingen die analfabeet zijn en leerlingen die al gealfabetiseerd zijn. In de tussenfase zitten leerlingen die al lessen Nederlands hebben gevolgd. De schakelklas is voor leerlingen die naar een andere school gaan en zich hierop voorbereiden.

Lessentabel Schooljaar 2016/2017

Aanvangsfase:

Lessen

Aantal

Nederlands als Tweede taal (nt2)

18

Mentorles (mn)

2

Rekenen, Mens & Natuur

4

Bewegen en Sport (b&s)

2

Kunst & Cultuur (k&c)

4

Mens en Maatschappij (m&m)

2

Mens en Natuur/NT2

2

Horizon Totaal (h-tot)/nt2

2

Additionele hulp (ster)

1


Tussenfase:

Lessen

Aantal

Nederlands als Tweede taal (nt2)

15

Mentorles (mn)

2

Rekenen (re), Mens & Natuur

4

Bewegen en Sport (b&s)

2

Kunst & Cultuur (k&c)

4

Mens en Maatschappij (m&m)

2

Mens en Natuur (m&n)/NT2

1

Horizon Totaal (h-tot)/NT2

2

Engels (en)

2

Additionele hulp (ster)

1


Een EOA-klas bestaat uit gemiddeld 17 leerlingen. Zo kan de docent iedere leerling voldoende aandacht geven.
Ook heeft iedere klas een mentor, die het aanspreekpunt is voor de leerling en diens ouders. Problemen worden zo snel mogelijk door de docenten en de mentor opgelost. De mentor geeft ook mentorlessen, waarin hij met de leerlingen praat over zaken als huiswerk, schoolregels en omgaan met elkaar.

Docenten
In de EOA worden de lessen door een vast docententeam gegeven. Het docententeam is gespecialiseerd in het Nederlands als tweede taal (NT2), maar vaak geven zij ook nog een ander vak. Zo wordt in het vakonderwijs ook steeds gewerkt aan de taalvaardigheid van leerlingen. Al deze docenten maken deel uit van het kernteam EOA.

Duur
De duur van het EOA-onderwijs is voor alle leerlingen anders. Leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar instromen en iedere leerling volgt in de EOA een eigen leerroute.

Doorstroom
In de EOA wordt de ontwikkeling van de leerlingen goed gevolgd. Ontwikkeling is belangrijk bij de keuze van een andere school. Na het volgen van de EOA wordt gekeken naar welke vorm van voortgezet onderwijs of het MBO de leerling kan doorstromen.

Bij het zoeken naar een vervolgschool wordt gekeken naar:
• de beheersing van de Nederlandse taal;
• de cognitieve capaciteiten;
• de leeftijd;
• de eigen studie- of beroepswens

De decaan van de EOA geeft studie- en beroepskeuzebegeleiding en spreekt met ouders en leerlingen over het vervolgonderwijs. Ook worden op de EOA voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

De plusklas: stap naar een hogere uitstroom
De plusklas geeft leerlingen die dat kunnen, de mogelijkheid om in een aangepast programma nog meer vaardigheden in het Nederlands te krijgen. De plusklas heeft een lessentabel met nog meer NT2 uren. Hierdoor kunnen we de leerrendementen van o.a. begrijpend lezen en technisch lezen opschroeven, zodat een hoger uitstroomniveau (o.a. VWO) mogelijk is. We hebben hier sinds de start van de plusklas in 2004 veel succes mee. Dit programma kan ook aangeboden worden als schakeljaar voor leerlingen uit het reguliere basisonderwijs.

Aanmelden
Als u een leerling voor de EAO wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met mevr. J. Nivard. E-mail: JNivardCroese@stedelijkcollege.nl of de heer B. Razenberg, teamleider EOA, e-mail: BRazenberg@stedelijkcollege.nl.
U kunt ons ook telefonisch bereiken onder nummer 040-264 53 64.


Voor meer informatie:
Download hier de brochure
Raadpleeg hier de schoolgids


_HVA4552_bewerkt_bewerkt


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl